نقشه و مسیریاب بلد

راهی که دوست داریم، در جایی که دوست داریم

فرصت‌های شغلیفرصت‌های شغلی

چرا بلد؟

ما توی بلد، دنبال راه حل های خلاق هستیم برای حل کردن سوالاتی که فقط یک جواب ندارند. گاهی راه حلی که پیدا میکنیم از جنس جسارته و گاهی یک مدل فکری متفاوت یا یک همکاری تیمی یا عمیق شدن درکمون نسبت از نیازهای ساده مردم.

همه اینها باعث شده که کارمون توی بلد یه کار باحال و متفاوت باشه.

Balad Team Sync Session

مزایای شغلی در بلد

  • زمان کاری منعطف
  • صبحانه و میان‌وعده
  • بودجه تیم‌سازی
  • بودجه آموزشی
  • بیمه تکمیلی
  • سهام تشویقی
  • اتاق استراحت
  • وام کارکنان
  • هکتون